We help the world growing since 2004

Nitrocellulosalösning

Denitrocellulosalösningbestår av olika specifikationer av nitrocellulosa och tekniska lösningsmedel som motsvarar de tekniska kraven. Den används vid tillverkning av färger、bläck、kosmetika och lim. Nitrocellulosalösningen som produceras av vårt företag har bearbetats med högteknologisk process. Den största fördelen är att den har god stabilitet, enkel transport, förvaring, tydligt och transparent utseende, och prestandan för anti-gulning är överlägsen. Aibook tillverkar nitrocellulosalösning med hög fast substans med överlägsen nitrocellulosa som råmaterial, som t.ex.bläck nitrocellulosalösning,beläggning av nitrocellulosalösning,lim nitrocellulosalösning,och stöds med avancerad teknik och utrustning.Vårt material har fördelen av hög fast halt, visuell transparens och frånvaro av synliga föroreningar.Det kan fungera som idealiska råmaterial för att producera högkvalitativa nitrocellulosaprodukter och anpassningsbart enligt kundernas krav.