We help the world growing since 2004

Raffinerad bomull

Raffinerad bomullär en sorts cellulosa och den tillverkas genom att förädla bomullslintern.Raffinerad bomull är det huvudsakliga materialet för tillverkningnitrocellulosa(nitrocellulosa), kräver djup processkunskap - från alkalisk massaframställning, blekning, torkning och raffinerad process.

Bomullslinters har hög mognad, raffinerad bomull gjord av bomullslinters har hög alfa

cellulosahalt, företringsreaktion för att minska polymerisationsgraden i liten amplitud.
används ofta inom livsmedel, textil, cellulosaeter, byggmaterial, medicin, kemikalier, plast, elektronik, militär, papperstillverkning, metallurgi, flyg och många andra områden, känd som "speciell industriell mononatriumglutamat"